دفتر تهران: خیابان وزرا

تلفکس:     88716213   -   88723089 - 021
دفتر مرکزی:  گیلان ، لاهیجان
تلفکس: 42339945  ,  42334026  ,  42332372  ,  42337077  ,  42335769    (013)
کارخانه: گیلان ، لوشان
تلفن:   34610200  ,  34610244  (013)
Email:  fatima9844@yahoo.com
 
مدیرعامل : 09111411147
مدیر بازرگانی : 09111414291
 
 
 

Copyright © 2008-2010,SETAREH LAHIJ Co., All rights reserved

Designed by: ehsankhoshsirat.ir